DC

2 tuotetta

Mersen STPT2-40K1000V-YPV (SPD VDC1000V) (class 2)

Art. No.: 83020140
Unit

Mersen STP12-5K1000V-YPVM (SPD VDC 1000V Class 1+2)

Art. No.: 83120168
Unit