TERMS

General delivery terms

Privacy policy

Senergian perusvalikoimaan sisältyvien tuotteiden toimituksen osalta Senergian yleiset toimitusehdot ovat seuraavat, ellei toisin sovita. Muiden asiakkaiden tarpeiden mukaan hankittujen tuotteiden osalta sovelletaan tuotteen valmistajan toimitusehtoja.

Toimitus Ruotsissa:
Senergian yleisten toimitusehtojen lisäksi pätee DAP Incoterms 2010 (tavarat toimitetaan johonkin ostajan nimeämään kohteeseen, asiakkaan osoitteeseen). Jos Senergian yleiset toimitusehdot poikkeavat DAP Incoterms 2010 ehdoista, sovelletaan ensisijaisesti Senergian yleisiä toimitusehtoja.
Asiakas vastaa kaikista rahtikuluista, mukaan lukien mahdollisesti tarvittavien trukkien tai nostinlaitteiden kustannuksista (koneet ja henkilöstö). Rahti- ja muut kulut, jotka liittyvät tilauksiin Senergian perusvalikoiman ulkopuolelta veloitetaan asiakkaalta ellei erikseen muuta sovita.

Toimitus Ruotsin ulkopuolelle:
Senergian yleisten toimitusehtojen lisäksi pätee FCA (Distribution Centre) Incoterms 2010, toimitus Ruotsin ulkopuolelle. Jos Senergian yleiset toimitusehdot poikkeavat FCA Incoterms 2010 ehdoista, sovelletaan ensisijaisesti Senergian yleisiä toimitusehtoja.

Pienlaskutuslisä:
Kun tilauksen loppusumma on pienempi kuin 50 € (ALV 0%), peritään 15 € pienlaskutuslisä.

Maksuehdot:
Lasku maksetaan viimeistään laskutuspäivämäärän perusteella määräytyvänä eräpäivänä ellei toisin sovita. Viivästyskorko peritään, mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on viitekorko + 8%.

Laskutus:
Senergia laskuttaa sähköpostitse. Mikäli asiakas haluaa paperilaskun, tulee siitä ilmoittaa Senergialle tilauksen yhteydessä.

Hinta:
Ellei toisin sovita, pätee toimituspäivän hinta.
Tuotteiden hinnat perustuvat ostohetkellä voimassaoleviin valuuttakursseihin ja raaka-aineiden hintoihin. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin valuuttakurssien ja raaka-aineiden hintojen muuttuessa. Viranomaismaksujen muutosten yhteydessä pidätämme oikeuden tehdä tarvittavat hintojen muutokset ja veloittaa asiakkaalta ko. kustannukset.

Kierrätysmaksut:
Kierrätysmaksu pitää Ruotsin lain mukaan eritellä laskulle. Senergia on El-Kretsenin jäsen. Lisätiedot: www.el-kretsen.se

Palautukset:
Asiakkailla on palautusoikeus kymmenen (10) päivän kuluessa toimituksesta edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät. Mikäli asiakas haluaa palauttaa ostamansa tuotteen, on siitä ilmoitettava kirjallisesti Senergialle. Palautuksen ehtona on Senergian kirjallinen hyväksyntä ennen kuin tuote palautetaan. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Senergialle tilauksen tai laskun numeron, kollien lukumäärän ja painon.
Tuote / tuotteet tulee palauttaa käyttämättöminä, pakkausten tulee olla avaamattomia ja vahingoittumattomia. Paketointi on suoritettava siten, että vältetään kuljetusvauriot. Ostajien on selkeästi kirjattava Senergialta saatu tilauksen palautusnumero kaikkiin paketteihin siten, että ettei merkintöjä tehdä suoraan tuotteeseen. Asiakas vastaa kuljetuksesta, kunnes se saapuu Senergialle.
Palautetut tuotteet, jotka kuuluvat Senergian perusvalikoimaan, hyvitetään sen jälkeen kun Senergia on tarkistanut palautetut tuotteet ja hyväksynyt palautuksen. Tuotteet, joita ei voi palauttaa:

  • Yli kuusi kuukautta sitten ostetut tuotteet
  • Tuotteet vaurioituneissa pakkauksissa
  • Pahvilaatikot, joiden teippaus on rikkoutunut
  • Tuotteet, jotka eivät enää ole Senergian perusvalikoimassa
  • Asiakaskohtaisesti räätälöidyt tuotteet
  • Tuotteet vaurioituneessa rahtipakkauksessa tai ilman rahtipakkausta
  • Tuotteet, joiden tilausarvo on pienempi kuin 50 €

Mikäli tuotetta ei hyvitetä, on asiakkaalla kuitenkin mahdollisuus palauttaa tuote tai pyytää sen romuttamista. Romuttamisesta veloitamme 50 € käsittelykustannuksia ja kuljetuskustannukset mikäli tuote pitää palauttaa uudelleen asiakkaalle.
Senergian perusvalikoimaan sisältyvät virheettömät tuotteet, jotka palautetaan toimitusehtojen mukaan, hyvitetään seuraavasti: ostohinta, josta vähennetään 20%, lisäksi peritään palautusmaksu 20 €.
Muut tuotteet, kuten Senergian valikoiman ulkopuoliset tuotteet tai asiakkaan pyynnöstä hankitut tuotteet, voidaan palauttaa vasta Senergian hyväksynnän jälkeen. Hyväksytyn palautuksen osalta tehdään 20% palautusvähennys ostohinnasta niiden kustannusten lisäksi, jotka valmistaja veloittaa palautuksesta. Lisäksi asiakkaalta peritään toteutuneet rahtikulut, kuitenkin vähintään 13 €.

Virhevastuu:
Asiakas on velvollinen tarkistamaan tuotteet toimituksen yhteydessä. Näkyvät kuljetusvauriot on ilmoitettava suoraan kuljetusliikkeelle tavaroiden vastaanottamisen yhteydessä.
Asiakkaan on ilmoitettava kirjallisesti Senergialle havaitut tuotevirheet tai tuotevauriot välittömästi sen jälkeen, kun ostaja on ne huomannut tai olisi pitänyt huomata ne, jotta reklamaatio voidaan tehdä.
Tuotteiden vioista johtuvat palautukset voidaan käsitellä sen jälkeen, kun tuotteen valmistaja on antanut arvionsa.
Reklamaatiot on hyväksyttävä kirjallisesti Senergian puolesta. Asiakkaalla on tuotteen säilytys- ja hoitovastuu reklamaation ratkaisuun asti. Mikäli asiakas ei noudata näitä ehtoja ja määräaikoja, vapautuu Senergia kaikista virhevastuista.

Vastuunrajoitus:
Mikäli toimitus viivästyy sovitusta ajankohdasta, on Senergia velvollinen välittömästi ilmoittamaan siitä asiakkaalle. Senergia ei vastaa toimitusten viivästyksistä, jotka johtuvat Senergiasta riippumattomista syistä. Jos toimituksen viivästyminen johtuu asiakkaasta, on Senergialla oikeus siirtää toimitusajankohtaa eteenpäin.
Asiakas ei ole oikeutettu vahingonkorvaukseen edellä mainituista toimitusviiveistä.

Ylivoimainen este:
Mikäli Senergia tai Senergian alihankkija ei pysty noudattamaan yleisiä toimitusehtoja, jotka johtuvat niistä riippumattomista syistä (mukaan lukien mutta ei rajoittuen seuraaviin: lakko, tulipalo, tulva, äärimmäiset sääolosuhteet, luonnonkatastrofit, sota, kapina, invaasio, vahingonteko, sabotaasi, mellakka, terrorismi, pakotteet, pula liikennevälineistä, tavarapula tai lainsäädännön muutokset), joita ei ole ollut mahdollista kohtuudella ennakoida tavaran tilaushetkellä, ei Senergia ole velvollinen noudattamaan näitä yleisiä toimitusehtoja. Heti kun ylivoimainen este ei enää ole voimassa, on näitä toimitusehtoja jälleen noudatettava.
Osapuolen, joka haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, on kirjallisesti ilmoitettava siitä välittömästi vastapuolelle.

Erimielisyydet:
Kaikki erimielisyydet liittyen yleisiin toimitusehtoihin ratkaistaan Tukholman Kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaan. Välimiesmenettely toteutetaan Tukholmassa, ja siihen sovelletaan Ruotsin lakia.
Senergia varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen myyntihintaa mikäli Senergian ostohinta on muuttunut enemmän kuin 5 % verrattuna tilauspäivään.